ADIL-Pengenalan Kepada Kepelbagaian Dalam Islam

Modul ini bertujuan untuk menerangkan tentang kepelbagaian dalam cara yg lebih reflektif dan informatif. Peserta akan mempelajari bagaimana para nabi, sahabat juga tokoh ilmuan yang lalu menangani perbezaan pendapat. Dimuatkan juga penerangan tentang adab dan cara menangani perselisihan pendapat secara perseorangan atau di media sosial.